Som Cims 2015 un èxit de tots i totes! Som Cims 2015 un èxit de tots i totes!

El 2015 ha estat l’any de la consolidació del Som Cims. En aquest sentit, Som Països Catalans valora molt positivament el fet i confirma que la iniciativa té un suport popular rellevant.

Les més de cinquanta ascensions a muntanyes del país han tornat a demostrar l’existència d’una extensa xarxa de persones i col·lectius arreu de tot el territori, disposades i disposats a treballar per la visibilització del país sencer. Una dinàmica de treball que lliga amb l’esperit de Som Països Catalans, que es basa en el fet que en la vertebració i la construcció nacional tant sumen les aportacions individuals com col·lectives. Així, cal recordar que les pujades han respost a una crida general feta des de la plataforma, i a partir d’aquesta s’han organitzat de manera molt diferent, algunes de manera col·lectiva i altres de forma individual. Així doncs, els objectius plantejats han tornat a contribuir a la visibilització dels Països Catalans.

A més a més, Som Països Catalans celebra la consolidació d’aquesta data al calendari de lluita pel reconeixement de tots els Països Catalans en forma de diada muntanyera. També cal destacar el ressò social que la iniciativa està guanyant amb el temps. Igualment, aquesta iniciativa s’ha internacionalitzat amb l’ascensió al Gorbeia, a Euskal Herria, gràcies al col·lectiu Aldarricatuz, contribuint a fer visible el país més enllà de casa nostra.

La necessitat de reivindicar la festa nacional dels Països Catalans dibuixant en un mapa la nació sencera mitjançant l’esforç conjunt s’ha tornat a complir. A aquests dos objectius cal sumar-hi la consolidació d’espais de treball que al territori vinclin el món de l’excursionisme i la muntanya amb el projecte de construcció nacional. Arreu del país, seccions locals d’unions excursionistes, entitats juvenils i de lleure, i entitats similars resten orfes d’un referent comú arreu del país que cohesioni i coordini aquesta inquietud compartida per catalanes i catalans d’arreu. Aprofundir en aquests espais socials, en el camp de la muntanya avui, de l’esport, la cultura, i qualsevol disciplina ens apropa cada dia més al motiu fundacional de Som Països Catalans, i és que no cal esperar a la independència per construir el país del demà.

Per acabar, cal no oblidar que el Som Cims d’aquest any ha estat marcat per la tragèdia que va colpir tres muntanyers dels Països Catalans, morts per un accident al Khirgizistan. Som Països Catalans vol transmetre a la família i amistats el condol i una forta abraçada.

Per molts més Som Cims que cal continuar pujant des de tots els punts del país!