Als Països Catalans en català! Als Països Catalans en català!

Defensar la llengua catalana als Països Catalans és un acte inherent al nostre poble. El català ha estat i és la llengua minoritzada, volgudament dividida i oprimida del territori; també és, però, la nostra manera d’expressar-nos, d’entendre’ns, de llegir-nos. Per molts, i molt diversos motius, el poble català, des del Decret de Nova Planta, i passant per les constants imposicions franceses i espanyoles, emprenem, generem i construïm accions per tal d’usar, socialitzar i compartir la llengua catalana en tots els àmbits.

A l’ensenyament
Apostem pel català com a llengua vehicular de l’ensenyament (escoles, cicles formatius i universitats) als Päisos Catalans; llengua integradora de la resta d’idiomes que conviuen al nostre territori, per tal d’assolir una plena convivència intercultural des de l’òptica i el context català.

A l’Administració
Exigim els drets individuals, socials, i per tant, també lingüístics, de la societat catalana a l’hora de poder escriure i llegir textos legals en català, així com també la possibilitat d’expressar-se i ser atesos i ateses en aquesta llengua en tots els àmbits públics.

Als mitjans de comunicació
Treballem perquè el català sigui l’eina, prou autònoma, de comunicació, transmissió i recepció d’informació als mitjans públics del país. D’aquesta manera, generarem una base forta perquè la societat catalana sigui crítica i interpreti la realitat, amb l’opció de fer-ho rebent la informació en català.

A l’àmbit cultural
Defensem la llengua dels Països Catalans com a mitjà d’expressió literària, musical, històrica i social. Així, donem suport a totes les plataformes en defensa de la cultura en català i promovem iniciatives, sorgides per l’organització popular que la reivindiquin.

Al món
Assumim que, des de la Mediterrània, se’ns ha d’entendre com a poble que es comunica en català, la llengua que ens identifica; que ens ajuda a establir relacions socials amb la resta de pobles i a interaccionar-hi, per tal d’establir vincles de complicitat internacional.

A la vida
Reivindiquem el dret irrenunciable de viure en català als Països Catalans, a partir de l’assumpció de la lluita diària, com a poble, per assolir aquest objectiu col·lectiu. Entenem que la normalització lingüística és un procés permanent, amb uns horitzons tangibles si no renunciem als drets que tenim com a persones que parlem en català dins del nostre territori.

En definitiva, el poble català actuem (ja hem actuat i actuarem) per construir uns Països Catalans lliures per tal de poder viure com a éssers socials en català.